• Informed Consent

  We vragen je om dit even met aandacht te lezen.

  We waarderen een positieve groepssfeer met veel respect en vertrouwen naar elkaar.

  Dankjewel 💛 🙏

  Als je je inschrijvingsformulier verzend, ga je akkoord met het volgende:

  Ik begrijp dat deze introductie sessies van A Lotus Seed een groepstraining is en dat we samen zullen leren over mindfulness, meditatie, cognitieve en gedragspsychologie…

   

  Ik begrijp ook dat deze sessies ter introductie zijn van mindfulness en dus geen volledig 8 weken programma inhouden.

   

  Ik begrijp dat deze introductie sessies ook van mij ook een bepaalde inzet vraagt om aan de sessies deel te nemen en de oefeningen thuis te doen.

   

  Ik verbind me ertoe om bij te dragen aan een constructieve en positieve groepssfeer dat ondersteunend en motiverend is voor de groep om te leren en te oefenen. Dit betekent dat ik anderen aan het woord laat, hen ook laat uitspreken en aandachtig luister zonder oordeel.

   

  Ik verbind me ertoe om op alle sessies aanwezig te zijn om mijn eigen proces én het groepsproces te ondersteunen. Als ik niet kan meedoen met een bepaalde sessie, laat ik dit voor de start van de reeks weten aan de verantwoordelijke. Ik begrijp dat we samen als groep op pad gaan.

   

  Dit betekent ook dat ik het vertrouwen en veiligheid in de groep respecteer en van wat persoonlijk onder deelnemers en in de groep besproken wordt niet aan anderen buiten deze groep.

   

  Ik versta dat deze introductie sessies bedoeld zijn om vaardigheden aan te leren en geen therapie of substituut zijn voor psychologisch, psychiatrisch of medisch advies, diagnose, of behandeling.

   

  Ik verbind mij ertoe om het doktersadvies steeds op te volgen. Ik begrijp dat ik ten allen tijde kan beslissen om een oefening niet mee te doen.

   

  Ik verklaar dat ik niets achterwege heb gelaten in mijn inschrijvingsformulier dat belangrijk kan zijn voor mijn deelname aan de training, zoals over mijn mentale, of fysieke toestand, of de medicatie die ik inneem. Ik hou A Lotus Seed op de hoogte indien ik mijn medicatie verander in dosis, of type, tijdens de training.

   

  Ik begrijp dat ik A Lotus Seed of de trainster niet verantwoordelijk kan stellen voor om het even welk gevolg zou voorkomen uit mijn deelname aan deze training.

   

  Ik verbind me er ook toe om het materiaal dat in de training wordt gebruikt (syllabus en audio) niet te gebruiken voor andere doeleinden dan voor mijn eigen beoefening en deze niet met derden te delen.

   

  Ik ga akkoord met de policy statement van A Lotus Seed: http://www.alotusseed.org?open=privacy-policy

   

  Ik begrijp dat ik bij vragen steeds terecht kan op:

  info@alotusseed.org

  +32478135069 (whatsapp)

   

  Ik heb zin om mee te doen! :)